JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Sotning med annan entreprenör

Om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt kan du kan du låta någon annan än Räddningstjänsten Sydosts avtalsentreprenör sota på din fastighet.

Du är ytterst ansvarig

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Om du väljer att anlita till en annan entreprenör ansvarar du själv för innehållet och villkoren i avtalet med den entreprenören.

För att vi ska kunna säkerställa att anläggningen kan sotas på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt måste protokoll från eventuell nyinstallationsbesiktning eller protokoll från senaste brandskyddskontrollen bifogas i ansökan.