JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Din säkerhet

Vet du vilka risker som finns i din hem- och fritidsmiljö? Här hittar du information om hur du kan öka din säkerhet

Brandsäkerhet i hemmet

Information och tips om brandsäkerhet i hemmet

Eldning och grillning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Eldningsförbud och brandrisk

Vid höga brandriskvärden kan förbud mot eldning utomhus utfärdas

Farlig verksamhet

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Om suicid - hjälp finns att få, och att ge

Ingen ska behöva avsluta sitt liv. Självmord går att förhindra.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser