JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Företag och verksamheter

Här hittar du information om saker som om rör brandskyddet för företag eller verksamheter

Automatiskt brandlarm

Kontakta Räddningstjänsten Sydost ifall ni söker information om automatiska brandlarm eller vill skriva avtal gälla...

Systematiskt brandskyddsarbete

Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kan vara tillståndspliktigt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Explosiva varor

All hantering av explosiva varor är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Blanketter - Företag och verksamheter

Här finns blanketter för olika typer av anmälningar och ansökningar

Tillsyn

När vi från Räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök granskar vi bland annat verksamhetens systematiska brandsk...

Taxor för tillstånd och tillsyn

Här finner ni alla taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och ...