JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Farlig verksamhet i Emmaboda kommun

I Emmaboda kommun finns följande företag som omfattas av Seveso-lagstiftningen

Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Myndigheters skyldigheter

MSB är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.
För kommuner och länsstyrelser finns det ett antal skyldigheter inom Seveso-området:

  • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån.
  • Information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
  • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från annan verksamhet.
  • Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter och ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.

Fler sidor inom farlig verksamhet

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar

Lagar och regler kring farlig verksamhet

Här får du information om vilka lagar och regler som gäller för farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Nybro

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Mörbylånga

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Mönsterås

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Oskarshamn

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Kalmar

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Senast uppdaterad: 28 december 2022
Publicerad: 8 december 2022