JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Farlig verksamhet i Mörbylånga kommun

I Mörbylånga kommun finns följande verksamheter som omfattas av Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 4 §.

Guldfågeln AB

Guldfågeln AB är ett livsmedelsföretag med stora mängder ammoniak. Ammoniak används i företagets kylsystem. Verksamheten bedrivs söder om Mörbylånga. På grund av den stora mängden ammoniak är verksamheten klassad som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §.

Riskerna förknippade med ammoniak är att ämnet är giftigt och frätande.

Fler sidor inom farlig verksamhet

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar

Lagar och regler kring farlig verksamhet

Här får du information om vilka lagar och regler som gäller för farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Nybro

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Emmaboda

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Mönsterås

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Oskarshamn

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Kalmar

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Publicerad: 8 december 2022