JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Farlig verksamhet i Oskarshamns kommun

Sevesoanläggningar inom Oskarshamns kommun

Inom kommunens geografiska område finns det fem anläggningar som innefattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagstiftningen.

Tre av anläggningarna omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Sevesolagstiftningens två olika kravnivåer

 • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
 • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var femte år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsprogram samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Information till allmänheten vid händelse av olycka på sevesoanläggning

I första läget varnas allmänheten via VMA-signalen. Tyfoner finns i kommunen. Signalen startas från SOS Alarm AB alternativt från ledningsplatsen på brandstationen. På begäran av räddningsledaren förmedlar SOS Alarm AB yrkandet om utsändning av myndighetsmeddelande i radio och television till jourhavande sändningsledare vid Sveriges Radio AB. Sändningsledaren vidareförmedlar begäran till Sveriges radios lokala kanaler, Sveriges televisions kanaler, SVT Text och till TV 4. Räddningsledaren bestämmer innehållet i meddelandet som kan innehålla information om:

 • aktuellt område och plats
 • typ av ämne
 • hur farligt ämnet är
 • om man kan märka av ämnet
 • vad de som är i fara ska göra

Allmänheten uppmanas även att stanna inomhus, stänga dörrar och fönster, slå av ventilation och lyssna på radio för fortsatt information. Till de publika aktörerna i riskområdet har verksamheten delat ut en informationsbroschyr innehållande uppgifter om deras verksamhet, risker med denna, beredskap och åtgärdsrekommendationer för allmänheten. Information finns även på Oskarshamns kommun webbsida: www.oskarshamn.se.

Informationen till allmänheten under olyckshändelsen samordnas mellan:

 • Räddningstjänst
 • Verksamhetsansvarig
 • Polis
 • Övriga berörda myndigheter

Fler sidor inom farlig verksamhet

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar

Lagar och regler kring farlig verksamhet

Här får du information om vilka lagar och regler som gäller för farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Nybro

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Mörbylånga

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Emmaboda

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Mönsterås

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Kalmar

Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företage...

Senast uppdaterad: 7 september 2023
Publicerad: 8 december 2022