JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Företagen på Tjärhovet

Detta är information till dig som bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivning.

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Samarbete mot olyckor

Samtliga företag genomför riskanalyser som syftar till att förutse och förebygga eventuella olyckor. Företagen samarbetar säkerhetsmässigt, miljötekniskt och ekonomiskt.

Kalmar hamn har därför en samarbetskommitté där representanter från de olika oljebolagen och kemiföretagen ingår. Även räddningstjänsten, miljökontoret och länsstyrelsen deltar vanligtvis på samarbetskommitténs möten.

Skydd för Kalmarsund

På Tjärhovet finns olika typer av system för att skydda Kalmarsund från gifter. Eventuella utsläpp som sker på land på Tjärhovet kan fångas upp av ett system för oljeförorenat avlopp (OFA).

Sker utsläpp i havet kan länsor läggas ut av räddningstjänsten.

Om utsläpp sker vid lossning från fartyg finns en förberedd fast monterad länsa som snabbt kan läggas ut av räddningstjänsten kring hela fartyget.

Det finns färdiga planer för omhändertagande av släckvatten.

Tjärhovet är även utrustat med en brandpumpcentral, som förser räddningstjänsten med brandvatten från Kalmarsund vid en insats.

Seveso

De företag på Tjärhovet som omfattas av Sevesolagstiftningen samt 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor är:

  • Brenntag Nordic AB
  • Circle K Terminal Sweden AB
  • Nynas AB
  • Stena Recycling AB
  • Swedish DLA Agro AB

I händelse av olycka

Syftet är att du ska få övergripande information om vilka olyckor som kan inträffa och hur du i så fall ska agera. Informationen har utarbetats av de medverkande företagen i samarbete med Räddningstjänsten Sydost.

Du är välkommen att kontakta respektive företag och räddningstjänsten om du har frågor.