JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Viktig information till dig som bor eller arbetar nära KLS Ugglarps

Här följer information för dig som bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivning.

Adress: Södra vägen 58-62, Kalmar

Syftet är att du ska få övergripande information om vilka olyckor som kan inträffa och hur du i så fall ska agera. Informationen har utarbetats av de medverkande företagen i samarbete med Räddningstjänsten Sydost.

Du är välkommen att kontakta respektive företag och räddningstjänsten om du har frågor.

Företaget arbetar främst med slakteriverksamhet men också med beredning av livsmedel. Anläggningen omfattar cirka 25 000 m2 och består av många olika delar. De första delarna byggdes redan på 50-talet och har sedan byggts om och byggts ut fram till idag. Verksamheten genomför riskanalyser som syftar till att förutse och förebygga eventuella olyckor.

KLS Ugglarps AB hanterar ett flertal farliga ämnen vid bolagets anläggning på Södra
vägen, varav ammoniak är det ämne som lett till verksamhetens klassning som farlig verksamhet. En stor andel av verksamhetens lokaler på området är kylda av kylsystem som innehåller ammoniak.

Företaget omfattas av kraven som gäller vid farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor. Information om senaste tillsynen av räddningstjänsten kan fås genom att kontakta Räddningstjäntsen Sydost (info@rtso.se)

I samarbete med räddningstjänsten har rutiner utarbetats för att förhindra och begränsa skadorna av en eventuell olyckshändelse. Skyddet består av tekniska lösningar såsom automatiskt brandlarm och brandteknisk avskiljning. Organisatoriska lösningar som regelbundna brandövningar, en intern beredskapsplan samt en insatsplan för Räddningstjänsten Sydost.

De olycksrisker som identifierats är främst utsläpp av ammoniak, som är en giftig gas, men även en brand i anläggningen kan ge rök som kan vara till besvär för omgivningen. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Vad kan hända?

  • Utsläpp – giftigt vid inandning
  • Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär

Fler sidor inom kalmar

Företagen på Tjärhovet

Detta är information till dig som bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omg...

Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalma...

Skanska Industrial Solutions AB

Skanska Industrial Solutions AB har tre farliga verksamheter inom Kalmar kommun. Samtliga är bergtäkter och beskriv...

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Publicerad: 4 november 2022